STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1431 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1432 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1433 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1434 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1435 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em UBND Xã,phường,thị trấn
1436 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch UBND Xã,phường,thị trấn
1437 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa UBND Xã,phường,thị trấn
1438 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm UBND Xã,phường,thị trấn
1439 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm UBND Xã,phường,thị trấn
1440 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện UBND Xã,phường,thị trấn

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn