TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
51 2.000327.000.00.00.H33 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
52 2.000330.000.00.00.H33 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
53 2.000340.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
54 2.000347.000.00.00.H33 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
55 2.000450.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
56 2.000636.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
57 2.001619.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
58 2.001624.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
59 1.000105.000.00.00.H33 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
60 1.000459.000.00.00.H33 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh