TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
321 1.005087.000.00.00.H33 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Giáo dục và Đào tạo
322 1.005088.000.00.00.H33 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Giáo dục và Đào tạo
323 1.005090.000.00.00.H33 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Quy chế thi, tuyển sinh Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
324 1.005092.000.00.00.H33 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Công dân,Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo
325 1.005095.000.00.00.H33 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
326 1.005098.000.00.00.H33 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
327 1.005142.000.00.00.H33 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
328 1.005143.000.00.00.H33 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
329 1.005144.000.00.00.H33 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công dân,Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo
330 1.005195.000.00.00.H33 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo