TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
2181 1.008682.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh
2182 1.008722.000.00.00.H33 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2183 1.008723.000.00.00.H33 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2184 1.008929.000.00.00.H33 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2185 1.008932.000.00.00.H33 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2186 1.008934.000.00.00.H33 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2187 1.008936.000.00.00.H33 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2188 1.009394.000.00.00.H33 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2189 1.009399.000.00.00.H33 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2190 1.009466.000.00.00.H33 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Lao động Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh