TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
2141 1.005065.000.00.00.H33 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2142 1.005069.000.00.00.H33 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2143 1.005070.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục trung học Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2144 1.005073.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2145 1.005076.000.00.00.H33 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2146 1.005079.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2147 1.005084.000.00.00.H33 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Văn phòng UBND tỉnh
2148 1.005087.000.00.00.H33 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2149 1.005088.000.00.00.H33 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Văn phòng UBND tỉnh
2150 1.005189.000.00.00.H33 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Văn phòng UBND tỉnh