TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1931 1.006779.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1932 1.008004.000.00.00.H33 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Xã,phường,thị trấn
1933 1.008362.000.00.00.H33 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1934 1.008363.000.00.00.H33 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm Công dân,Người nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1935 1.008838.000.00.00.H33 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học, Công nghệ và Môi trường Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Xã,phường,thị trấn
1936 1.008901.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1937 1.008902.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1938 1.008903.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1939 2.000282.000.00.00.H33 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1940 2.000286.000.00.00.H33 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Công dân UBND Xã,phường,thị trấn