TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1881 1.003005.000.00.00.H33 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Người nước ngoài,Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1882 1.003057.000.00.00.H33 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1883 1.003337.000.00.00.H33 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1884 1.003351.000.00.00.H33 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1885 1.003423.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1886 1.003440.000.00.00.H33 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1887 1.003446.000.00.00.H33 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1888 1.003521.000.00.00.H33 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1889 1.003554.000.00.00.H33 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1890 1.003564.000.00.00.H33 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Dân số - Sức khoẻ sinh sản Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ UBND Xã,phường,thị trấn