TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1871 1.002314.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1872 1.002335.000.00.00.H33 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1873 1.002363.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1874 1.002380.000.00.00.H33 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.(643) Đất đai Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1875 1.002410.000.00.00.H33 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1876 1.002429.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1877 1.002440.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1878 1.002519.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1879 1.002741.000.00.00.H33 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1880 1.002745.000.00.00.H33 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Công dân UBND Xã,phường,thị trấn