TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1821 2.002403.000.00.00.H33 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng Công dân UBND Huyện, thành phố
1822 2.002481.000.00.00.H33 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Giáo dục trung học Công dân UBND Huyện, thành phố
1823 2.002482.000.00.00.H33 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục trung học Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1824 2.002483.000.00.00.H33 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Giáo dục trung học Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1825 3.000175.000.00.00.H33 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Lâm nghiệp Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1826 3.000182.000.00.00.H33 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục trung học Công dân UBND Huyện, thành phố
1827 3.000204.000.00.00.H33 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Việc làm Công dân,Doanh nghiệp UBND Huyện, thành phố
1828 3.000205.000.00.00.H33 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Việc làm Công dân,Doanh nghiệp UBND Huyện, thành phố
1829 1.000942.000.00.00.H33 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Tỉnh Kiên Giang
1830 1.005189.000.00.00.H33 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Công dân,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Tỉnh Kiên Giang