TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1821 2.002096.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp địa phương Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1822 2.002120.000.00.00.H33 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1823 2.002122.000.00.00.H33 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1824 2.002123.000.00.00.H33 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân UBND Huyện, thành phố
1825 2.002174.000.00.00.H33 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1826 2.002189.000.00.00.H33 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1827 2.002284.000.00.00.H33 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Công dân UBND Huyện, thành phố
1828 2.002303.000.00.00.H33 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý Bảo hiểm xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1829 2.002363.000.00.00.H33 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi Công dân UBND Huyện, thành phố
1830 2.002395.000.00.00.H33 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ UBND Huyện, thành phố