TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1751 2.000629.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân UBND Huyện, thành phố
1752 2.000633.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Hợp tác xã,Công dân UBND Huyện, thành phố
1753 2.000635.000.00.00.H33 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Công dân UBND Huyện, thành phố
1754 2.000720.000.00.00.H33 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1755 2.000744.000.00.00.H33 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1756 2.000748.000.00.00.H33 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Công dân UBND Huyện, thành phố
1757 2.000756.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1758 2.000777.000.00.00.H33 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1759 2.000779.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1760 2.000801.000.00.00.H33 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm Công dân,Doanh nghiệp UBND Huyện, thành phố