TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1741 2.000497.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1742 2.000513.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1743 2.000522.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1744 2.000528.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1745 2.000547.000.00.00.H33 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1746 2.000554.000.00.00.H33 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1747 2.000575.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1748 2.000591.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân UBND Huyện, thành phố
1749 2.000615.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân UBND Huyện, thành phố
1750 2.000620.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân UBND Huyện, thành phố