TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1731 2.000356.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - khen thưởng Công dân UBND Huyện, thành phố
1732 2.000364.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1733 2.000374.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1734 2.000381.000.00.00.H33 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1735 2.000385.000.00.00.H33 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Công dân UBND Huyện, thành phố
1736 2.000395.000.00.00.H33 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1737 2.000402.000.00.00.H33 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1738 2.000414.000.00.00.H33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1739 2.000440.000.00.00.H33 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1740 2.000477.000.00.00.H33 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Công dân UBND Huyện, thành phố