TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
161 2.000201.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Sở Công thương
162 2.000204.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
163 2.000207.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Sở Công thương
164 2.000210.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ Sở Công thương
165 2.000211.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Sở Công thương
166 2.000221.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ Sở Công thương
167 2.000229.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ Sở Công thương
168 2.000255.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
169 2.000272.000.00.00.H33 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
170 2.000279.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương