TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1681 1.005435.000.00.00.H33 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1682 1.005462.000.00.00.H33 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Bồi thường nhà nước Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1683 1.006390.000.00.00.H33 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục mầm non Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1684 1.006391.000.00.00.H33 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Công dân,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1685 1.006444.000.00.00.H33 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục mầm non Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1686 1.006445.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục mầm non Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1687 1.006779.000.00.00.H33 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Công dân UBND Huyện, thành phố
1688 1.007919.000.00.00.H33 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Huyện, thành phố
1689 1.008360.000.00.00.H33 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Tiền lương Doanh nghiệp,Công dân UBND Huyện, thành phố
1690 1.008362.000.00.00.H33 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố