TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1631 1.004515.000.00.00.H33 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục mầm non Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1632 1.004545.000.00.00.H33 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1633 1.004550.000.00.00.H33 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký biện pháp bảo đảm Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1634 1.004552.000.00.00.H33 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục tiểu học Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp UBND Huyện, thành phố
1635 1.004555.000.00.00.H33 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục tiểu học Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1636 1.004563.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục tiểu học Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1637 1.004583.000.00.00.H33 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1638 1.004622.000.00.00.H33 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1639 1.004634.000.00.00.H33 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1640 1.004644.000.00.00.H33 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố