TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1511 1.006425.000.00.00.H33 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Y tế
1512 1.006431.000.00.00.H33 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Y tế
1513 1.008069.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Y tế
1514 2.000655.000.00.00.H33 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y tế Dự phòng Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Y tế
1515 2.000968.000.00.00.H33 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Y tế
1516 2.000972.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt Y tế Dự phòng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Y tế
1517 2.000980.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Y tế
1518 2.000981.000.00.00.H33 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Y tế Dự phòng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Y tế
1519 2.000984.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Y tế
1520 2.000993.000.00.00.H33 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải Y tế Dự phòng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Y tế