TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1371 1.009987.000.00.00.H33 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng Công dân,Cán bộ Sở Xây dựng
1372 1.009988.000.00.00.H33 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Quản lý hoạt động xây dựng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Xây dựng
1373 1.009989.000.00.00.H33 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng): Quản lý hoạt động xây dựng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Xây dựng
1374 1.009990.000.00.00.H33 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) Quản lý hoạt động xây dựng Công dân Sở Xây dựng
1375 1.009991.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Quản lý hoạt động xây dựng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Xây dựng
1376 1.010005.000.00.00.H33 Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở Công dân Sở Xây dựng
1377 1.010006.000.00.00.H33 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở Công dân Sở Xây dựng
1378 1.010007.000.00.00.H33 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở Công dân Sở Xây dựng
1379 1.010009.000.00.00.H33 Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) Nhà ở và công sở Công dân Sở Xây dựng
1380 1.000101.000.00.00.H33 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Giám định y khoa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Y tế