TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1331 1.002630.000.00.00.H33 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Kinh doanh bất động sản Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Xây dựng
1332 1.002701.000.00.00.H33 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Xây dựng
1333 1.003011.000.00.00.H33 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Xây dựng
1334 1.006871.000.00.00.H33 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Xây dựng
1335 1.006873.000.00.00.H33 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Nhà ở và công sở Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Xây dựng
1336 1.006876.000.00.00.H33 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Nhà ở và công sở Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Xây dựng
1337 1.007750.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Nhà ở và công sở Doanh nghiệp,Công dân Sở Xây dựng
1338 1.007762.000.00.00.H33 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Nhà ở và công sở Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Xây dựng
1339 1.007763.000.00.00.H33 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Nhà ở và công sở Cán bộ,Công dân Sở Xây dựng
1340 1.007764.000.00.00.H33 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Công dân,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Xây dựng