TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1311 1.005441.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao
1312 1.008895.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Thư viện Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1313 1.008896.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Thư viện Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1314 1.008897.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Thư viện Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1315 1.009397.000.00.00.H33 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Nghệ thuật biểu diễn Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao
1316 1.009398.000.00.00.H33 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Nghệ thuật biểu diễn Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao
1317 1.009399.000.00.00.H33 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao
1318 1.009403.000.00.00.H33 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1319 2.000022.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao
1320 2.001414.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Sở Văn hóa và Thể thao