TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
121 2.001428.000.00.00.H33 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý con dấu Công dân Công An Tỉnh Kiên Giang
122 2.001478.000.00.00.H33 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công dân Công An Tỉnh Kiên Giang
123 2.001551.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công dân Công An Tỉnh Kiên Giang
124 1.000425.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
125 1.000444.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
126 1.000481.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
127 1.000774.000.00.00.H33 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Thương mại quốc tế Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
128 1.001005.000.00.00.H33 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
129 1.001158.000.00.00.H33 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công nghiệp nặng Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Công thương
130 1.001441.000.00.00.H33 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương