TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1281 1.002013.000.00.00.H33 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1282 1.002022.000.00.00.H33 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Thể dục thể thao Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1283 1.002396.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1284 1.002445.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1285 1.003017.000.00.00.H33 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Điện ảnh Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1286 1.003035.000.00.00.H33 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Điện ảnh Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1287 1.003310.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao
1288 1.003441.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1289 1.003560.000.00.00.H33 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao
1290 1.003608.000.00.00.H33 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao