TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1221 2.002039.000.00.00.H33 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Người nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1222 2.002047.000.00.00.H33 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1223 2.002139.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Công dân Sở Tư pháp
1224 2.002191.000.00.00.H33 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Tư pháp
1225 2.002192.000.00.00.H33 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Công dân,Doanh nghiệp Sở Tư pháp
1226 2.002193.000.00.00.H33 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Tư pháp
1227 2.002349.000.00.00.H33 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi Công dân Sở Tư pháp
1228 2.002387.000.00.00.H33 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Công chứng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1229 1.000104.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao
1230 1.000379.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao