TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1211 2.001258.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1212 2.001333.000.00.00.H33 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1213 2.001395.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1214 2.001417.000.00.00.H33 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Tư pháp
1215 2.001716.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1216 2.001807.000.00.00.H33 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1217 2.001815.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1218 2.001895.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch Công dân Sở Tư pháp
1219 2.002036.000.00.00.H33 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Công dân Sở Tư pháp
1220 2.002038.000.00.00.H33 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Công dân,Người nước ngoài Sở Tư pháp