TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
111 3.000022.000.00.00.H33 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao Quản lý công sản Công dân,Doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
112 3.000212 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm trong khu công nghiệp, khu kinh tế An toàn vệ sinh lao động Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
113 1.009881 Đăng ký lại mẫu con dấu (TTHC cũ) Đăng ký, quản lý con dấu Công dân Công An Tỉnh Kiên Giang
114 1.009884 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (TTHC cũ) Đăng ký, quản lý con dấu Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hợp tác xã,Người nước ngoài,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài Công An Tỉnh Kiên Giang
115 1.009885 Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (TTHC cũ) Đăng ký, quản lý con dấu Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hợp tác xã,Người nước ngoài,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài Công An Tỉnh Kiên Giang
116 2.001162.000.00.00.H33 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Công An Tỉnh Kiên Giang
117 2.001329.000.00.00.H33 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý con dấu Công dân Công An Tỉnh Kiên Giang
118 2.001397.000.00.00.H33 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý con dấu Công dân Công An Tỉnh Kiên Giang
119 2.001402.000.00.00.H33 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công dân Công An Tỉnh Kiên Giang
120 2.001410.000.00.00.H33 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý con dấu Công dân Công An Tỉnh Kiên Giang