TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1171 1.008913.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1172 1.008914.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1173 1.008915.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Tư pháp
1174 1.008916.000.00.00.H33 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại Công dân Sở Tư pháp
1175 1.008925.000.00.00.H33 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại Công dân Sở Tư pháp
1176 1.008926.000.00.00.H33 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại Công dân Sở Tư pháp
1177 1.008927.000.00.00.H33 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1178 1.008928.000.00.00.H33 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại Công dân Sở Tư pháp
1179 1.008929.000.00.00.H33 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Công dân Sở Tư pháp
1180 1.008930.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp