TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1121 1.000614.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1122 1.000627.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Tư pháp
1123 1.000894.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Công dân Sở Tư pháp
1124 1.001071.000.00.00.H33 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Công dân Sở Tư pháp
1125 1.001117.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân,Cán bộ,Người nước ngoài,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức nước ngoài Sở Tư pháp
1126 1.001122.000.00.00.H33 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Cán bộ Sở Tư pháp
1127 1.001125.000.00.00.H33 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng Công dân Sở Tư pháp
1128 1.001153.000.00.00.H33 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Công dân Sở Tư pháp
1129 1.001216.000.00.00.H33 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Doanh nghiệp,Công dân Sở Tư pháp
1130 1.001233.000.00.00.H33 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã,Công dân Sở Tư pháp