TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
101 2.000205.000.00.00.H33 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
102 2.000314.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
103 2.000327.000.00.00.H33 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
104 2.000347.000.00.00.H33 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
105 2.000450.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
106 2.001035.000.00.00.H33 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
107 2.001955.000.00.00.H33 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
108 3.000019.000.00.00.H33 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
109 3.000020.000.00.00.H33 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản Công dân,Doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
110 3.000021.000.00.00.H33 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao Quản lý công sản Công dân,Doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh