THỦ TỤC Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo (đối với các công trình cấp I, II; các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc phạm vi Khu kinh tế Phú Quốc; công trình quảng cáo (nội dung quảng cáo do Sở Văn hóa và Thể thao cấp); các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc các dự án

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.010885
Quyết định công bố Chưa có thông tin
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên trang web: dichvucong.kiengiang.gov.vn hoặc nộp sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 20 Ngày Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 20 Ngày Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 20 Ngày Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021. 1 1
2 - Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật; hoặc các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai theo Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai theo quy định của pháp luật tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ; kèm theo Tờ trích đo địa chính khu đất có tọa độ VN 2000. 1 1
3 - Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo. 1 1
4 Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo quy định tại Điểm a1.Trường hợp xây dựng mới. 1 1
5 Đối với các công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. 1 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thông báo
Căn cứ pháp lý của TTHC Không có thông tin
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin