THỦ TỤC Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 2.001716.000.00.00.H33
Quyết định công bố 1870/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Trình tự thực hiện

- Trung tâm hòa giải thương mại hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại đặt trụ sở.
- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp trực tuyến 10 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Thu phí theo quy định)
3 Nộp qua bưu chính 10 Ngày Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Quyết định thành lập chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại. 1 0
2 Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 06/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 22/2017/NĐ-CP Về hòa giải thương mại 2017-02-24 Chính phủ
2 02/2018/TT-BTP Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại 2018-02-26 Bộ Tư pháp
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin