THỦ TỤC Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.004283.000.00.00.H33
Quyết định công bố 1660/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Chủ giấy phép gửi văn bản đề nghị điều chỉnh kèm theo các tài liệu để chứng minh đến Cục Quản lý tài nguyên nước.
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm kiểm tra, tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, quyết định việc điều chỉnh.
Bước 3: Quyết định việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, quyết định việc điều chỉnhtiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Bước 4: Thông báo kết quả:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnhthông báo số tiền truy thu, hoàn trả cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước và nêu rõ lý do phải truy thu, hoàn trả.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thời hạn kiểm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: không quá 20 ngày làm việc.
2 Nộp trực tuyến 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Không quy định)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Bản chính: Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 2 Biểu mẫu
2 Bản chính: Văn bản đề nghị điều chỉnh kèm theo các tài liệu để chứng minh 2

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 17/2012/QH13 Luật 17/2012/QH13 2012-06-21 Quốc Hội
2 201/2013/NĐ-CP Nghị định 201/2013/NĐ-CP 2013-11-27 Chính phủ
3 82/2017/NĐ-CP Nghị định 82/2017/NĐ-CP 2017-07-17 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trườnggửi thông báo kèm theo quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước.