THỦ TỤC Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.000438.000.00.00.H33
Quyết định công bố 684/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký kiểm tra khi nhập khẩu theo quy định của pháp luật
- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 50-51-52, đường 3/2, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định).
- Bước 3: Cơ quan kiểm tra tổ chức xử lý hồ sơ lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và vào sổ đăng ký và ký tên, đóng dấu vào bản đăng ký kiểm tra của cơ sở nhập khẩu:
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, hợp lệ, phải xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu.
- Bước 4: Thực hiện việc kiểm tra.
- Bước 5: Ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước.
- Bước 6: Trả kết quả theo đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 18 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
- Thời hạn lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và vào sổ đăng ký: ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. - Thời hạn bổ sung hồ sơ: 05 ngày làm việc - Thời hạn ra thông báo về việc kiểm tra sau khi hồ sơ hợp lệ: 03 ngày làm việc. - Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường: 10 ngày làm việc.
2 Nộp trực tuyến 18 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Thu phí theo quy định)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 + Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường”; 1 0 Biểu mẫu
2 + Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu: Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; danh mục hàng hóa (packing list); giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có); thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai thứ tiếng) (trường hợp nhập khẩu phương tiện đo). 1 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 04/2011/QH13 Luật 04/2011/QH13 2011-11-11 Quốc Hội
2 86/2012/NĐ-CP Nghị định 86/2012/NĐ-CP 2012-10-19 Chính phủ
3 28/2013/TT-BKHCN Thông tư 28/2013/TT-BKHCN 2013-12-17 Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin