THỦ TỤC Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.003203.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2308/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thủy lợi
Trình tự thực hiện
B1 Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Công chức TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chức TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).
B2 Chuyển hồ sơ cho Chi cục Thủy lợi (phòng chuyên môn thuộc Chi cục Thủy lợi tiếp nhận)
B3 Xem xét xử lý hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký nháy và Lãnh đạo Chi cục Chuyển B7 để phát hành văn bản trả hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý thì chuyển mục xuống B4 để thực hiện .
B4 Thẩm định hồ sơ:
- Báo cáo thẩm định;
- Thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra;
- Dự thảo tờ trình;
- Dự thảo Quyết định trình phê duyệt.
B5 Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký.
B6 Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt chuyển phòng chuyên môn trả kết quả.
B7 Đóng dấu và phát hành văn bản
B8 Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
B9 Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh (Một cửa VPUB)
B10 Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nhận QĐ từ UBND tỉnh
B11 Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
thời hạn kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ hồ sơ kể từ ngày nhận hồ sơ
2 Nộp trực tuyến 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
3 Nộp qua bưu chính 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tờ trình đề nghị phê duyệt 1 0
2 Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 1 0
3 Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật 1 0
4 Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan 1 0
5 Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Phương án được phê duyệt
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 08/2017/QH14 Luật thủy lợi 2017-06-19 Quốc Hội
2 114/2018/NĐ-CP quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 2018-09-04 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC không