THỦ TỤC Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.005017.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2746/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác
Trình tự thực hiện
B1 Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Công chức TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chức TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
B2 Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ
B3 Sở Nội vụ cho ý kiến bằng Văn bản
B4 Nhận văn bản cho ý kiến từ Sở Nội vụ, Sở GDĐT xem xét, thẩm định.
B5 Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tờ trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập.
B6 UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường Trung học phổ thông và chuyển TTPVHCC
B7 Công chức TN&TKQ của TTPVHCC trả kết quả
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp Không có quy định cụ thể Khác Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 0 0 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 2017-04-21 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC a) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn bảo đảm để dạy kiến thức phổ thông ở các cấp học tương ứng. Có đội ngũ huấn luyện viên đủ trình độ để huấn luyện các môn thể dục thể thao: Huấn luyện lớp năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ cao đẳng thể dục thể thao trở lên, huấn luyện ở trường năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ đại học thể dục thể thao trở lên, nếu là vận động viên có đẳng cấp từ cấp 01 đến kiện tướng thì phải có trình độ từ cao đẳng thể dục thể thao trở lên; b) Có đủ cơ sở vật chất bảo đảm việc học kiến thức phổ thông và tập luyện các môn năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh. Trường năng khiếu thể dục thể thao có chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa.