THỦ TỤC Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 2.002047.000.00.00.H33
Quyết định công bố 1870/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi có hiệu lực, Trung tâm hòa giải thương mại có văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.
- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét ra quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Thu phí theo quy định)
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực. - Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động. 1 1

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 22/2017/NĐ-CP Về hòa giải thương mại 2017-02-24 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin