THỦ TỤC Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.000084.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2308/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện
B1:
- Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo bằng văn bản cho chủ rừng để hoàn thiện
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chức TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).
- Công chức TN&TKQ chuyển hồ sơ qua Phòng Kế hoạch Tài chính Sở
B2: Phòng Kế hoạch Tài chính Sở tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan
B3: Hoàn thành tổ chức thẩm định hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
B4: Phòng Kế hoạch Tài chính chuyển hồ sơ đã thẩm định về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
B5: UBND tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy Sở Nông nghiệp và PTNT)
B6: Công chức TN&TKQ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 50 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh + Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích + Thực hiện qua cổn dịch vụ công trự tuyến
2 Nộp trực tuyến 50 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh + Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích + Thực hiện qua cổn dịch vụ công trự tuyến
3 Nộp qua bưu chính 50 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh + Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích + Thực hiện qua cổn dịch vụ công trự tuyến
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 (bản chính) 2 0
2 Tờ trình của chủ rừng (bản chính) 2 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 156/2018/NĐ-CP Nghị định 156/2018/NĐ-CP 2018-11-16 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin