THỦ TỤC Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.003618.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2308/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Trình tự thực hiện
B1: Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Công chức TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chức TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có). - Công chức TN&TKQ chuyển hồ sơ cho Trung tâm Khuyến nông.
Lưu ý: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trước ngày 30/9 hàng năm.
B2: Trung tâm Khuyến nông chuyển hồ sơ cho phòng Hành chính -Tổng hợp thụ lý hồ sơ
B3: Thẩm định hồ sơ: nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh thì trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, chuyên viên thụ lý trực tiếp hướng dẫn 1 lần bằng văn bản (hoặc điện thoại trực tiếp) cho tổ chức/cá nhân biết để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo
B4: Thẩm định và chỉnh sửa đề xuất kế hoạch và dự toán kinh phí Khuyến nông địa phương.
B5: Xem xét và phê duyệt
B6 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu và lưu hồ sơ, phát hành văn bản, trả kết quả
B7: Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp có trách nhiệm chuyển biên bản thẩm định cho phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra kết quả thẩm định của Trung tâm Khuyến nông.
B8: Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra kết quả thẩm định của Trung tâm Khuyến nông
B9: Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT gửi kết quả dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11 hàng năm.
B10: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.
UBND tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy Sở Nông nghiệp và PTNT)
B11: Công chức TN&TKQ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
60 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp trực tuyến 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
60 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
3 Nộp qua bưu chính 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
60 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 + Đề xuất kế hoạch khuyến nông; + Dự toán kinh phí. 0 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 83/2018/NĐ-CP Nghị định 83/2018/NĐ-CP 2018-05-24 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin