THỦ TỤC Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.005036.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2010/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác
Trình tự thực hiện
B1: Tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Công chức TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chức TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
B2: Sở GDĐT tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả kiểm tra.
B3: Căn cứ kết quả kiểm tra, quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải được công bố
B4: Chuyển kết quả qua TTPVHCC và và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
B5: Công chức TN&TKQ của TTPVHCC trả kết quả.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp Chưa có quy định cụ thể Khác Phí:

Lệ phí:
2 Nộp qua bưu chính Chưa có quy định cụ thể Khác Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Chưa có quy định cụ thể 0 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cán bộ, công chức, viên chức
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo; đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học của giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 2017-04-21 Chính phủ
2 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 2018-10-04 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin