THỦ TỤC Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.003666.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2308/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thủy sản
Trình tự thực hiện
B1 Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Công chức TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chức TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).
B2 Công chức TN&TKQ chuyển hồ sơ về Phòng Khai thác và PTNLTS- Chi cục Thủy sản
B3 - Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Khai thác và PTNLTS cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính xác thực của thông tin trong hồ sơ chứng nhận, chứng nhận lại nguồn gốc thủy sản khai thác:
- Nếu hồ sơ phù hợp theo quy định, cán bộ phụ trách ký nháy, trình lãnh đạo xét duyệt.
- Nếu hồ sơ không phù hợp theo quy định, CCTS thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung và trả lại hồ sơ
B4 Lãnh đạo Chi cục xem xét hồ sơ:
- Đồng ý thì ký duyệt;
- Không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại.
B5 Phòng Khai thác và PTNLTS- Chi cục Thủy sản chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
B6 Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 02 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
02 ngày làm việc
2 Nộp trực tuyến 02 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Chưa có văn bản quy định)
02 ngày làm việc
3 Nộp qua bưu chính 02 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
02 ngày làm việc
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT; 0 1 Biểu mẫu
2 b) Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Mẫu số 05 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT hoặc giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu đã kê khai đầy đủ thông tin; 1 0 Biểu mẫu
3 c) Bản gốc Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác bị rách, nát không còn nguyên vẹn, bị sai thông tin (trừ trường hợp giấy chứng nhận bị mất). 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác đã ký và đóng dấu.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Luật 18/2017/QH14 Luật 18/2017/QH14 2017-11-21 Quốc Hội
2 21/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT 2018-11-15 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin