THỦ TỤC Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 2.000211.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2876/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện
- Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày Phí:

Lệ phí:
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày Phí:

Lệ phí: 1.200.000
(+ Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lượt.)
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành Phí thẩm định - Đối với tổ chức, doanh nghiệp: + Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lượt. + Tại các huyện: 600.000đ/lượt. - Đối với hộ kinh doanh: + Thành phố, thị xã: 400.000đ/lượt. + Tại các huyện: 200.000đ/lượt.
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày Phí:

Lệ phí:
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi 1 0
2 Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP 1 0 Biểu mẫu
3 Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bao gồm 1 0

Đối tượng thực hiện Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP 2018-06-15 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin