THỦ TỤC Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.004379.000.00.00.H33
Quyết định công bố 1302/QD-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bưu chính
Trình tự thực hiện
Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.
Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày Phí:

Lệ phí: 1.250.000
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày Phí:

Lệ phí: 2.750.000
(Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh)
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày Phí:

Lệ phí: 1.250.000
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính. 1 0 Biểu mẫu
2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc 0 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Bản sao từ bản gốc của giấy phép bưu chính đã được cấp
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 291/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 2016-11-15 Bộ Tài chính
2 49/2010/QH12 Luật bưu chính 2010-06-17 Quốc Hội
3 47/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính 2011-06-17 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có