THỦ TỤC Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 2.000187.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2876/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện
- Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn của thương nhân
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận cho thương nhân.
- Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày Phí:

Lệ phí:
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày Phí:

Lệ phí: 1.200.000
(Tại khu vực Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/ lần thẩm định)
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày Phí:

Lệ phí:
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn bao gồm 1 0
2 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP 2018-06-15 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin