THỦ TỤC Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.003619.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2308/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thú y
Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Cơ sở có kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp-PTNT. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ra giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi & Thú y tham mưu giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện.
+ Bước 2: Chi cục Chăn nuôi & Thú y tiến hành thẩm định và thành lập Đoàn đánh giá thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở
+ Bước 3: Kiểm tra tại cơ sở: kiểm tra, đánh giá khắc phục các nội dung không đạt yêu cầu.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 300000
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 300000
Trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục Thú y
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 300000
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu. 1 0
2 Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT) 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 283/2016/TT-BTC Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật 2016-11-14 Bộ Tài chính
2 285/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y 2016-11-14 Bộ Tài chính
3 14/2016/TT-BNNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 2016-06-02
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin