THỦ TỤC Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 2.000194.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2876/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.
- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn của thương nhân.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày Phí:

Lệ phí:
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 600.000
(+ Tại các khu vực khác: 600.000đ/lần thẩm định)
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày Phí:

Lệ phí:
nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 1 0
2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh 1 0
3 Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng 1 0
4 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bao gồm 1 0
5 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP 2018-06-15 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin