THỦ TỤC Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 2.000196.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2876/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện
Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.
Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày Phí:

Lệ phí:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 600.000
(+ Tại các khu vực khác: 600.000đ/lần thẩm định)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày Phí:

Lệ phí:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 1 0 Biểu mẫu
2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh 0 1
3 Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng 1 0
4 Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP 2018-06-15 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC 1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. 3. Ðáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.