THỦ TỤC Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.003888.000.00.00.H33
Quyết định công bố 1302/QD-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Báo chí
Trình tự thực hiện
Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp qua bưu chính 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày. 1 0
2 Đơn đề nghị (theo mẫu); 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 88/2012/NĐ-CP Nghị định 88/2012/NĐ-CP 2012-10-23 Chính phủ
2 04/2014/TT-BTTTT Thông tư 04/2014/TT-BTTTT 2014-03-19 Bộ Thông tin và Truyền thông
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin