THỦ TỤC Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.005025.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2010/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác
Trình tự thực hiện
B1: Tổ chức/cá nhân yêu cầu xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học trở lại gửi hồ sơ tại TTPVHCC
B2:
- TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
- Nếu hồ sơ hợp lệ Sở GDĐT tiến hành thẩm định các điều kiện và quyết định cho phép trung tâm hoạt động trở lại
- Trường hợp nếu chưa đầy đủ hồ sơ trung tâm thì có văn bản thông báo cho Trung tâm và nêu rõ lý do
B3: Quyết định cho phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học trở lại
B4: Chuyển kết quả qua TTPVHCC và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
B5: Trả kết quả
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định; -Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.
2 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định; -Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cán bộ, công chức, viên chức
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo; Đại học, học viện; trường đại học, trường cao đẳng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 2017-04-21 Chính phủ
2 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 2018-10-04 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Sau thời hạn đình chỉ, nếu trung tâm ngoại ngữ, tin học khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ.