THỦ TỤC Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kiên Giang
Mã thủ tục 1.003327.000.00.00.H33
Quyết định công bố 2308/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Trình tự thực hiện
B1 Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Công chức TN&TKQ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chức TN&TKQ làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).
B2 Công chức TN&TKQ chuyển hồ sơ Cho Chi cục Phát triển nông thôn
B3 Chi cục PTNT phân công công chức Phòng PTNT thẩm định xem xét, tính hợp lệ của hồ sơ và căn cứ vào kế hoạch bố trí, ổn định dân cư hằng năm của tỉnh, tổ chức thẩm tra trên địa bàn tỉnh
B4 Nếu hồ sơ hợp lệ và nằm trong kế hoạch bố trí, ổn định dân cư hằng năm thì tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án
B5 Chuyển hồ sơ và Quyết định dự thảo sang Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh.
B6 Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tính hợp lệ của hồ sơ và trình Thường trực UBND tỉnh ký
B7 Bộ phận Văn thư - Văn phòng UBND tỉnh đóng dấu và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
B8 Công chức TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư 1 0
2 Công văn đề nghị UBND tỉnh nơi đến phối hợp và ra Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 19/2015/TT-BNNPTNT Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 2015-04-27 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin