Số quyết định: 2400/QĐ-UBND

Số quyết định 2400/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày quyết định 09/28/2022
Lĩnh vực
File văn bản đính kèm:
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Kiên Giang
Số thứ tự Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành