Số quyết định: 2049/QĐ-UBND

Số quyết định 2049/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày quyết định 08/19/2022
Lĩnh vực
File văn bản đính kèm:
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Kiên Giang
Số thứ tự Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành