Số quyết định: 2050/QĐ-UBND

Số quyết định 2050/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày quyết định 08/19/2022
Lĩnh vực
File văn bản đính kèm:
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Kiên Giang
Số thứ tự Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành